مشاهده / بستن موضوعات

چگونگی تبدیل پایان نامه به کتاب

تبدیل پایان نامه به کتاب بهترین فرصت برای  رزومه است. شما دانشجویان عزیز می توانید پایان نامه خود را به ما تحویل دهید تا پس از طی مراحل مربوطه در تیراژ مورد نظر شما آماده چاپ شود. شما می توانید در تیراژ حداقل ۵۰ جلد و با کمترین هزینه کتاب خود را به چاپ برسانید.

دانشجویان متقاضی شرکت کننده در مقطع دکتری و همچنین اساتید دانشگاه که در حال تبدیل وضعیت به اعضا هیات علمی دانشگاه می باشند می توانند رزومه خود را با تبدیل پایان نامه به کتاب تقویت کرده و از امتیازات چاپ کتاب در این زمینه استفاده نمایند. ما این امکان را برای شما فراهم خواهیم کرد تا بتوانید با حداقل هزینه پایان نامه و مقالات خود را به کتاب تبدیل کنید. تبدیل پایان نامه به کتاب شرایط خاصی را نمی طلبد و افراد متقاضی می توانند با کمی تغییرات در پایان نامه خود امکان تبدیل پایان نامه به کتاب را فراهم آورند. برای تبدیل پایان نامه به کتاب موارد زیر را رعایت نمایید:

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]


منبع اين نوشته : منبع